Với thiết kế như một quần thể sinh thái cạnh chiếc rốn hành chánh bắt đầu của Hà Nội, nằm ngay trên đường Trần Hữu Dực đứng vững con đường tinh thông Mỹ đền và tuyến đường